Quy định và hình thức thanh toán

Thông tin về các phương thức thanh toán

(Chi tiết: Điều 34)

Trường hợp 1: khách không xuất hóa đơn (VAT)

Khách hàng có thể thanh toán qua STK cá nhân

  • Tên tài khoản: Lê Ngọc Phong
  • Số tài khoản: 8621.999.999
  • Ngân hàng: Vietcombank-CN Bắc Hà Nội-Phòng giao Dịch Sóc Sơn.

Trường hợp 2: khách cần xuất hóa đơn ( VAT )

Chuyển khoản trực tiếp vào STK Công Ty:

  • Tên tài khoản: CONG TY CO PHAN TAP DOAN LPM
  • Số tài khoản : 1024774057
  • Ngân hàng: Vietcombank-CN Tân Bình