Chính sách đổi trả

1. Đổi trả sản phẩm:

Nội dung: Đổi trả sản phẩm cũ do sai kích thước

– Điều kiện áp dụng: Sai kích thước đặt hàng do nhân viên LefoBox đóng gói sai kích thước.

– Thời hạn: Khách hàng của LefoBox có quyền yêu cầu đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng do lỗi “sai kích thước đặt hàng”

– Lưu ý: Trong điều kiện khách hàng đặt kích thước và LefoBox giao hàng sai, LefoBox sẽ chịu 100% phí đổi trả hàng cho khách hàng.

(LefoBox có quyền từ chối đổi cho Khách hàng nếu sản phẩm bị hư hỏng do bất kỳ lý do nào)

Khách hàng của LefoBox có quyền yêu cầu đổi trả hàng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận hàng. Khi có nhu cầu đổi trả hàng, quý khách thực hiện theo các bước như sau:

2. Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng

Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm quý khách yêu cầu đổi (trả) thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của LefoBox tại chính sách đổi trả hàng hóa. Một số điều kiện bắt buộc:

  • Sản phẩm còn nguyên vẹn không bị hư hỏng.
  • Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận hàng,
  • Không có dấu hiệu đã qua sử dụng.

Liên hệ tổng đài LefoBox để hỗ trợ  “Đăng ký đổi trả sản phẩm”

*Quý khách vui lòng gửi hàng qua bưu cục gần nhất.

3. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

LefoBox có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website LefoBox.

LefoBox tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng).

Người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, LefoBox thì một trong 2 bên người mua và LefoBox sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.